Landelijk Netwerk Vertrouwenspersonen

Landelijk Netwerk Vertrouwenspersonen
Voor het aanwenden van externe vertrouwenspersonen kunnen organisaties terecht bij het Landelijk Netwerk Vertrouwenspersonen van het LIVP. Dit netwerk met landelijke dekking bestaat uit professionele vertrouwenspersonen die dagelijks actief zijn in hun vak.
Ook kunnen onze externe vertrouwenspersonen bijvoorbeeld ingezet worden voor acute noodopvang, als tijdelijke versterking of als back-up voor eigen interne vertrouwenspersonen. Een extern vertrouwenspersoon uit ons Landelijk Netwerk Vertrouwenspersonen kan ook een team van interne vertrouwenspersonen coördineren, eventueel aangevuld met het (bege)leiden van intervisie.

Ook voor brancheorganisaties, beroepsverenigingen, werkgeversorganisaties, arbodiensten, ondernemersverenigingen, handelsverenigingen, winkeliersverenigingen en businessclubs is het inhuren van onze vertrouwenspersonen een mooie optie. Als organisatie volstaat dan één overeenkomst, met LIVP, voor alle vestigingen, locaties of leden. De beschikbaarheid van vertrouwenspersonen is daarmee gegarandeerd, ook tijdens vakantie of (tijdelijke) uitval van de vertrouwenspersoon.

Meer weten over het aanwenden of inhuren van (een) externe vertrouwensperso(o)n(en)? Kijk bij 'diensten' op LIVP.nl of bel 033-2094000.

 

Voor professionele vertrouwenspersonen
Als vertrouwenspersoon kun jij je aansluiten bij het LNVP wanneer je:

  • Een erkende opleiding tot vertrouwenspersoon en de Verdieping Integriteit gevolgd hebt
  • Geregistreerd staat in het beroepsregister Hobéon SKO
  • Lid bent van de beroepsvereniging LVV
Voordelen van het aansluiten zijn o.a.:
  • Ondersteuning voor het optimaal uitvoeren van je vak
  • Verzekerd tegen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid
Interesse en/ of vragen om je als extern vertrouwenspersoon aan te sluiten bij het Landelijk Netwerk Vertrouwenspersonen (LNVP)? Informeer naar de mogelijkheden!

Aan deze website wordt gewerkt. Nu alvast meer informatie?

Mail naar info@lnvp.nl of bel 033-2094002
LNVP is een label en onderdeel van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen